Yachachinas

¡Yaykuychis!

Astaan →

Chacarera

Astaan →

Zamba

Astaan →

Amoqkuna yachachinas

Kaypi tarinki mayqenchus yachachinas kunan tiyanku. Mana chaykunamanta qampaq alli kaptenqa, ama manchaychu willaanaykita.

Chacarera sunita: estructura musicapa variacionesninwan

29 octubre 2023, 13-14 horaspi
Online (alemanpi)

Amoqkuna yachachinas

Kaypi tarinki mayqenchus yachachinas kunan tiyanku. Mana chaykunamanta qampaq alli kaptenqa, ama manchaychu willaanaykita.

Chacarera sunita: estructura musicapa variacionesninwan

29 octubre 2023, 13-14 horaspi
Online (alemanpi)

Tariaychis

¿Suk yachachinata ruwanaanki, astaanta yachanaanki, waqyaaykunaanki? Qellqaasqaykillaan qammanta ka uranpi, utqata waqyasusqayki.