Our ffaccio

Tariaychis

¿Suk yachachinata ruwanaanki, astaanta yachanaanki, waqyaaykunaanki? Qellqaasqaykillaan qammanta ka uranpi, utqata waqyasusqayki.